SE VCH
Björshults Xellent Bean "Bönan"
Född 2008-01-07
Leverbrun

SVENSK VILTSPÅRCHAMPION
CK x flera
1 NBKL B-prov

20120123-015-bean

SE VCH
Björshults Xellent Bean
SE VCH
Flatham's Råjnbere Sufflé
Glädjeyran's Soufflé Panaché
FI UCH SE UCH
Flatham's Eeln Jär Löus
SE VCH
Björshults Potatiskaka A La Greta
Questions Flight Daring Dundy
Björshults Kat-A-Strof